Borlänge kommun
Digitalisering Vård och omsorg. Enkelt för dig. Tryggt för Borlängebon

Uppdrag

Ett av våra långvariga uppdrag går ut på att digitalisera Vård- och Omsorgssektorn i Borlänge kommun där vi har rollen som projektledare med fokus på förändringsledning och verksamhetsutveckling. Här hjälper vi sektorn med att göra en förflyttning från ett, i stort sett, helt analogt arbetssätt till något mer framtidsanpassat, effektivt och hållbart. Vi arbetar mycket för att jämna ut olikheter i den digitala mognadsgraden hos olika verksamheter och medarbetare.

Genomförande

Vi har arbetat både operativt och strategiskt för att uppnå projektets målsättningar. Från framtagande av digitaliseringsstrategi och kravbild, till upphandling av IT-system och vidare till införande av nya arbetssätt med hjälp av ny teknik. Vi har gjort en digital mognadsanalys och upprättat ledorden Tryggt, Enkelt, Digitalt som utgångspunkt i digitaliseringsarbetet. Med detta i åtanke har vi tagit fram tre fokusområden för vidare arbete med digitaliseringen av Vård- och Omsorgssektorn i Borlänge kommun; Digital kompetens och användarvänlighet, Digital kommunikation, Innovation och omvärldsbevakning.

Resultat

Vi har implementerat flertalet digitala initiativ som resulterat i effektivisering och minimering av handpåläggning för berörda inom Vård- och Omsorgssektorn. Detta har vi uppnått genom att vi infört ett harmoniserat och systematiskt arbetssätt genom hela organisationen, etablerat en grund till en digitaliseringsorganisation för vidare arbete med utveckling och förvaltning, och implementerat verktyg för att möjliggöra digital dokumentation. Vi befinner oss nu i införandefasen av det nya IT-systemet och projektet förväntas vara klart 2022.

Om Borlänge kommun

Bland Dalarnas vackra kullar, längs Dalälvens blå vatten, breder Borlänge kommun ut sig. Kommunens verksamhet är indelad i fyra olika sektorer; Sociala sektorn, Bildningssektorn, Samhällsbyggnadssektorn och Sektorn för verksamhetsstöd. Varje sektor ansvarar för många olika verksamheter och enheter inom kommunen.

Inom den Sociala sektorn arbetar man med äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Hit hör bland annat hemtjänst och kommunens olika boenden. Sociala sektorn arbetar för att ge en god vård och omsorg så att Borlängeborna har möjlighet att leva ett gott liv med god hälsa.