https://a.storyblok.com/f/251438/1424x1032/66d875b8cd/prevas_case.png

Karriärwebb

PREVAS

Prevas nya karriärsida är ett samspel mellan användarvänliga funktioner och integrationer med genomtänkt design, där företagets story är den röda tråden i allt innehåll.

För vem 

Alla 800 anställda fördelade på 22 kontor hos Prevas. 

Vad  

Ett intranät som blir det centrala navet för samarbete och information. 

När 

2021 

Verktyg 

Adobe XD, Figma, Zepelin, Azure DevOps, Slack, Jira 

Metoder 

Design thinking, Lean UX, Agil utveckling, Användarcentrerad design, Requirement mapping, Tillgänglighetsdesign 

Utmaningar & lösningar 

Prevas, en framstående internationell aktör med en omfattande närvaro i Norden, stod inför en betydande utmaning när de skulle utveckla sitt nya intranät. Med över 800 anställda fördelade på 22 kontor, var företagets behov komplexa och mångfacetterade. Denna diversitet innebar en mängd olika avdelningar, varierande informationsbehov och en rad olika behörighetsnivåer, från högsta ledningen till konsulter ute på fältet. 

En av de största utmaningarna var att starta projektet från grunden. Frågor som "Hur skapar vi ett intranät som engagerar alla anställda?" och "Hur integrerar vi vårt ledningssystem, som ligger externt, i intranätets sökfunktion?" var centrala. Dessutom behövde intranätet anpassas för olika användarnivåer, från lands- och kontorsnivå till individuell nivå. Tekniska utmaningar, som att integrera systemet med företagets Active Directory (AD), tillkom också under processen. 

 För Prevas var det viktigt att intranätet inte bara var funktionellt, utan också tillgängligt och anpassat efter olika målgrupper. Designen och en molnbaserad lösning var avgörande aspekter. Intranätet skulle inte bara vara en informationskälla, utan också en plats där anställda känner sig som hemma och som stärker Prevas varumärke. 

Arbetsprocess 

I Prevas projekt för att skapa ett nytt intranät, genomfört i samarbete med Webstep, var agila sprintar nyckeln till framgång. Denna metod tillät oss att dela upp projektet i hanterbara delar, med varje sprint fokuserad på specifika mål.  

Under de initiala sprinterna identifierade och prioriterade vi användarnas behov, vilket säkerställde att intranätet skulle bli relevant och användarvänligt för alla inom Prevas. Därefter genomsyrades sprintarna av en kreativ process där idéer ständigt testades och förbättrades, vilket resulterade i en skräddarsydd och estetiskt tilltalande plattform.  

Sedan fastställde vi att övergången till det nya systemet var smidig, med fokus på finjusteringar och användartester. Detta agila och sprintbaserade arbetssätt främjade ett nära samarbete och flexibilitet genom hela projektet, vilket var avgörande för dess framgång. 

Resultat 

Prevas nådde en viktig milstolpe med lanseringen av sitt nya intranät, som blev tillgängligt för företagets anställda en månad senare. Detta moderna system togs emot med stor entusiasm över hela organisationen, där det omedelbart började användas flitigt på varje kontor. 

För att säkerställa att medarbetarna kunde dra full nytta av alla funktioner i det nya intranätet, genomförde Prevas en serie utbildningar. Dessa utbildningar var inriktade på att hjälpa personalen att effektivt använda de nya verktygen och funktionerna. 

 Det framgångsrika genomförandet av intranätprojektet har även lett till att vi fått fortsatt förtroende från Prevas. Vilket pekar på en fortsatt stark och produktiv relation mellan de två företagen.