Trafikverket
Offentlig sektor digitaliserar gör det svåra enkelt!

Uppdrag

Ett av våra uppdrag handlar om att skapa bra förutsättningar för att digitalisera transportsystemet. Det är hos Trafikverket och vi har rollen som lösningsarkitekt. Uppdraget är att skapa en säker och flexibel plattform för datautbyte med externa parter. Det innebär förutom att se till att lösningen uppfyller alla krav som behövs även att den blir etablerad som förstahandsvalet på Trafikverket för datautbyten. Det är en lösning som hjälper verksamheten att etablera datautbyten snabbt, säkert och enkelt.

Genomförande

Vi har valt att vidareutveckla en redan etablerad lösning för Öppet data som är väldigt omtyckt och används av många, på det sättet får vi en lösning som vi har bra kunskap om och som kan användas av många fler. Genom att öka tillgängligheten till alla verksamheter och att förbättra säkerheten med hjälp av standardiserade tekniker som är enkla att använda kan lösningen snabbt integreras i de flesta verksamhetsprocesser för att öka digitaliseringen av transportsystemet. För att etablera lösningen har vi samarbetat med flera projekt för att fånga deras krav och verifiera att plattformen kan användas av flera verksamhetsområden.

Resultat

Exempel på hur lösningen kommer att användas är att samla in information från fordon för att kunna halkbekämpa effektivare eller för att kunna kommunicera förändringar i tågplaner digitalt till lokföraren så man kan anpassa tågens hastighet till aktuell situation och uppnå bättre miljöpåverkan och punktlighet. Med denna lösning blir det lätt att göra rätt.

Om Trafikverket

Trafikverket är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som inledde sin verksamhet den 1 april 2010. Myndigheten har huvudkontor i Borlänge, och regionkontor i Luleå, Gävle, Stockholm, Eskilstuna, Göteborg och Kristianstad. Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Den 1 april 2010 tog Trafikverket över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket.