Genom två fokuserade workshops tillsammans med representanter (förslagsvis informationsägare och informationsförvaltare) från ert företag/organisation så hjälper vi er att klassificera delar av er informationsmängd. Vilka områden som bör prioriteras bestämmer ni helt själva.
Vi kommer förmodligen inte kunna göra en komplett klassning all information men det går bra att beställa detta paket som en löpande tjänst. Målet med detta arbete är att strukturera och underlätta er informationshantering samt identifiera potentiellt känslig information som behöver hanteras med större eftertanke.

Ett ytterligare mål är att öka förståelsen för vikten av informationssäkerhetsarbete och hur det hänger samman med samhället i överigt. Det är viktigt att notera att säkerhetslagstiftning gäller alla företag som jobbar med samhällsviktig information eller tar del av sådan.

Workshops kommer att genomföras i två etapper, där den första workshopen är att identifiera informationsentiteter.Den andra kommer att genomföras med i scenarioform där klassning tas fram utifrån scenarion som kan uppstå.

Vi arbetar tillsammans för att utmana er i frågor kring informationshantering och informationssäkerhet och avslutar med ett pass där vi jobbar med åtgärder som behöver göras och som rekommenderas.

Detta ingår:

  • Ett förmöte för vi skall förstå er och kunna anpassa arbetet så den ger er så mycket så möjligt.

  • Föreläsning om informationssäkerhet.

  • 2*4h timmars workshop, med 2 erfarna workshopledare och säkerhetsexperter från Simplitude!

Efter dagen så kommer vi sammanställa en rapport som vi går igenom tillsammans. Den innehåller sammanställning samt en aktivitetslista med prioritering.

Pris 80 000 ( ex moms)

Kontakta oss