Kickstart Processkartläggning!

Vill ni förbättra era flöden i er verksamhet och identifiera förbättringsområden för att jobba lönsamt? Har ni tankar kring att bli än mer digitaliserad och vill utnyttja kraften av digital innovation? En av förutsättningarna till digitalisering är att veta hur er verksamhet arbetar idag.

Ett sätt att säkerställa att den digitala kedjan inte bryts kan vara att jobba processinriktat och med fokus på era kunder. Vi kan hjälpa er komma igång och få fram den övergripande processkartan för er verksamhet.

Under en dag hjälper vi er att få samsyn och förståelse för hur ni jobbar idag. Tillsammans arbetar vi fram bilden och identifiera de olikheter ni behöver fokusera på för att förbättra och skapa mervärde för era kunder.

Vi erbjuder ett startpaket innehållande

  • Ett inledande möte för att säkerhetsställa behov

  • 6-8h workshop med kartläggning av styr-, kärn och stödprocesser

  • Framtagning av processer

  • Presentation och överlämning av framtaget material

Arbetet leds av 2 erfara konsulter från Simplitude.

Resultatet av arbetet är en förankrad övergripande processkarta där fokus ligger på att ge värde till Era kunder. Vi identifierar förbättringsområden på övergripande nivå och ni får ett underlag som ni sedan själva kan välja att vidareutveckla till än mer detaljerad nivå, om ni så önskar. (Något vi självklart kan hjälpa er med som ett nästa steg i er resa mot att skapa värde med hjälp av digitalisering!)

PRIS 75 000 (ex moms)

Kontakta oss