https://a.storyblok.com/f/251438/804x99/b6e76b56a3/management.svg

Strategiarbete

Projektledning

Förändringsledning

Stöd till ledning

Förstudier

IT-säkerhet

Utbildning & Workshops

Processkartläggning

Agil coaching

https://a.storyblok.com/f/251438/600x450/a002166422/0ecfb7c77384aa6666ae58d5a13d9e38.jpeg

Stöd genom hela processen

Vi är specialiserat på att skapa förutsättningar för digitalisering och förändring. Vi går bortom ytan för att förstå roten till verksamhetens utmaningar.

I vårt team finns bred kompetens inom management, projektledning, affärsutveckling, strategiutveckling, innovation och inte minst förståelse för hur man får utveckling att hända.

Människor utgör hjärtat av varje organisation därför fokuserar vi på teamutveckling och skapar arbetsmetoder som främjar inkludering, samarbete, kreativitet.

Människa, Hållbarhet, Resultat

Kartläggning & Analys

Vill ni lyckas med er digitala transformation är det avgörande att förutsättningar finns.

Genom att identifiera och arbeta med nyckelaspekter som strategi organisation och ledning kan optimala förutsättningar för en smidig digital utveckling skapas.

Strategi & Handlingsplan

Vi går bortom traditionella affärsmodeller och formar innovativa strategier och metoder som passar just er. Vi arbetar nära organisationen för att definiera och implementera mål som är i linje med era visioner och framtida önskan. Dessutom strävar vi efter att introducera och främja nya arbetssätt som utnyttjar lämplig tekniska verktyg.

Införande & Utveckling

Vi tillhandahåller en effektiv ledning i ert projekt eller utvecklingsarbete. Vi har konsulter med mångårig erfarenhet av Projektledning, Förvaltningsledning och Förändringsledning. Vi agerar ofta som stöd till lednings- eller projektgrupp vid utveckling- innovation och transformationsinitiativ. 

VI HJÄLPER ER MED

Förstudier och analyser

Vi genomför förstudier för att kartlägga och närmare identifiera styrkor och fallgropar inför förändring.  

https://a.storyblok.com/f/251438/2500x1875/084c7d1283/management-2.png

Processkartläggning 

Vill ni förbättra era flöden i er verksamhet och identifiera förbättringsområden för att jobba effektivt och lönsamt? Ett sätt att säkerställa tydlighet i verksamheten kan vara att jobba mer processinriktat Vi kan hjälpa er komma igång och få fram den övergripande processkartan för er verksamhet. 

https://a.storyblok.com/f/251438/5184x3888/a46a51ef9b/kartlaggning.png

Portföljstyrning 

Vill ni få ut mer effekt av era initiativ? Portföljstyrning ger förbättrade kontroll över vilka initiativ som ska prioriteras, påbörjas, hur påbörjade initiativ går, samt resultatet av avslutade initiativen. 

https://a.storyblok.com/f/251438/1000x1333/c51fdf4e9f/management_1.jpeg

Digital mognadsanalys 

Vi besitter många års erfarenhet av att undersöka organisationer och företags digital mognad. Den digitala mognadsgraden ger en fingervisning av vilka prioriterade insatser som behövs för att få ut maximal effekt i den digitala förflyttningen. 

https://a.storyblok.com/f/251438/1000x1500/d3f49bccfe/top.jpeg

Digitaliseringsworkshop

Genom en workshop med representanter från er organisation hjälper vi er att utforska var ni står i er digitaliseringsresa. Vi undersöker vilka områden som bör prioriteras och ger er verktyg för att komma vidare. 

https://a.storyblok.com/f/251438/4077x2450/9d5651996c/management_5.png

Strategisk designsprint  

Tillsammans med representanter från er organisation hjälper vi er att utforska en affärsmöjlighet och omvandla en komplex möjlighet till en kreativ lösning på bara en vecka. 

https://a.storyblok.com/f/251438/4032x3024/f59cd331c4/microsoftteams-image-19.png

Informationssäkerhetsklassning 

Genom två workshops tillsammans med representanter från er organisation hjälper vi er att klassificera delar av er informationsmängd. Målet med arbetet är att strukturera och underlätta er informationshantering samt identifiera känslig information som behöver hanteras med större eftertanke. 

https://a.storyblok.com/f/251438/4592x3064/14921010d3/infosec.jpg

Projekt och processledning 

Vi tillhandahåller en effektiv ledning i ert projekt eller utvecklingsarbete. Vi har konsulter med mångårig erfarenhet av Projektledning, Förvaltningsledning och Förändringsledning. Vi agerar ofta som stöd till lednings- eller projektgrupp vid utveckling- innovation och transformationsinitiativ.

Kontakta oss