Vi har jobbat med många olika människor i varierande typer av projekt för privata företag i olika branscher och med olika typer av offentliga organisationer.
Alla pratar om digitalisering men ofta har man inte samma uppfattning om vad begreppet betyder.
För oss handlar digitalisering om människor som får hjälp av digital teknik i sina organisationer för att bli mer effektiva och skapa större nytta. Att tillsammans skapa mer resultat och nyttja de resurser som finns tillgängliga. Eftersom människan är viktigare än tekniken genom hela den digital transformationen är det viktigt att ta reda på hur digitalt mogen organisationen är och vi har därför tagit fram en grundläggande analys för att utreda var ditt företag befinner sig. Analysen bygger på många års erfarenhet av undersökande av digital mognad hos hundratals olika företag. Den digitala mognadsgraden ligger sedan till grund för att skapa en bild av vilka prioriterade insatser som behövs för att få ut maximal effekt i den digitala förflyttningen.

Detta får du

  • Använda vårt digitala verktyg för att tillsammans med oss fånga på vilken digital mognadsnivå ni har idag

  • Rapport med resultatet och vad som skiljer mot andra.

  • Förslag på prioritering och framtida arbetssätt för att skapa tydlighet, delaktighet och resultat

  • Presentation av resultatet

Tillsammans går vi igenom resultatet med er utifrån 8 huvudområden

Hur förankrat och samstämmigt är det i ledningsrummet runt digital transformation?
Finns tydliga målsättningar med vart företaget är på väg hur ni ska ta er dit?

Hur mäter och analyserar och förbättrar ert företag sina initiativ?
Lyckas ni rekrytera och behålla rätt kompetens?

Hur jobbar ni med agilitet?
Hur jobbar ni med kundresor och kundupplevelser?

Hur optimerade är era huvud och stödprocesser
Hur stor innovationskraft har ni i bolaget?

Vi jämför era initiativ med andras och poängterar skillnader där ni är bättre eller har en del att göra jämfört med andra som lyckas bra. Vi fokuserar på vissa insikter som är viktiga för verksamhetens resultat

Pris 64.000 (ex moms)

Kontakta oss