https://a.storyblok.com/f/251438/785x114/1d52e3c85c/design.svg

UX-design

UI-design

WCAG/Tillgänglighet

Research & prototyping

Brand & varumärke

Designsystem

Appar

Tjänstedesign

Produktdesign

https://a.storyblok.com/f/251438/1080x642/862e9a1e14/design-mobile.png

Vi hittar balansen

mellan BUSINESS

och användBARHET

Vårt designteam engagerar sig alltid i att skapa möjligheter för en överlägsen användarupplevelse (UX) och gränssnitt (UI). Vi skapar en djup förståelse och identifierar kärnproblemen inom digital design och användbarhet. Varje dag utmanar vi oss själva för att utöka vår kunskap och förbättra vårt arbete.

DESIGN + DITT BEHOV

Att implementera en standardiserad designmetod i en befintlig organisation kan ofta vara utmanande. Vi har genom erfarenhet lärt oss att guida i övergången från traditionella designtillvägagångssätt till att tillämpa innovativa och flexibla strategier.

Eftersom projekt ofta genomgår förändringar över tiden är det nödvändigt för oss att vara flexibla i våra processer för att säkerställa att vi kontinuerligt kan leverera högkvalitativa resultat.

Research & Analys

Vi undersöker och analyserar den nuvarande användarupplevelsen och identifiera nyckelaspekter såsom gränssnitt, flöden och användarbehov. Därefter riktar vi vår insats där den behövs mest.

Genom att ställa utmanande frågor tidigt säkrar vi en stabil grund för framgång och leverans av en digital produkt som överträffar förväntningarna.

Strategi och ledning

Oavsett om det handlar om design eller annan användarupplevelse krävs en strukturerad, effektiv och flexibel projektledning.

Vi är experter på att navigera genom tekniskt komplexa projekt och guida organisationer genom designresan.

Vårt fokus sträcker sig inte bara till tekniska aspekter utan inkluderar även att stärka och engagera teamet genom hela projektet.

Design

Vi levererar konsekvent högkvalitativ UX och UI-design till produkter och tjänster. Vid leverans betonar vi både hög kvalitet och komplett material som har synkats med projektet.

Våra designers besitter omfattande teknisk kompetens, vilket gör det möjligt att tänka innovativt och realistiskt inom projektets ramar och begränsningar. Denna förmåga utgör i många fall en avgörande faktor för framgång.

VI HJÄLPER ER MED

https://a.storyblok.com/f/251438/1588x1361/e8878eb4a8/court.png

Specialistkompetens inom UX & UI

Våra experter inom användarupplevelse (UX) fokuserar på att förstå användarnas beteenden och behov för att skapa flöden och lösningar som både engagerar och underlättar.

Med vår specialistkompetens inom användargränssnitt (UI) tar vi sedan hand om varje visuell aspekt för att säkra en enhetlig och fräsch design.

Genom att kombinera dessa två områden skapar vi effektiva digitala lösningar som inte bara tillfredsställer användarna utan också förstärker varumärkesupplevelsen.

https://a.storyblok.com/f/251438/1000x750/60951c7859/malmo-ff.png

Produkt & Tjänstedesign

Vi tar hand om varje steg i designprocessen, från konceptualisering och prototyper till implementering och lansering.

Genom att använda vår erfarenhet inom produkt- och tjänstedesign blir det möjligt att erbjuda produkter och tjänster som inte bara uppfyller marknadens krav utan också utmärker sig genom sin design och funktionalitet.

Ta kontakt för att utforska möjligheterna med våra designtjänster och låt oss hjälpa er att skapa en stark och minnesvärd närvaro på marknaden.

https://a.storyblok.com/f/251438/562x344/fbf0d0015e/designsystem-1.png

Designsystem och tillgänglighet

Vi specialiserar oss på skräddarsydda designsystem och tillgänglighetsanpassning enligt WCAG-riktlinjerna.

Vårt erbjudande omfattar designsystem som är utformade för att förstärka varumärkesidentiteten och förbättra användarupplevelsen genom en konsekvent och lättförståelig design.

Parallellt med detta prioriterar vi tillgänglighetsanpassning för att säkerställa att varje digital plattform är tillgänglig och användarvänlig för en bred publik, inklusive personer med olika funktionsvariationer.

https://a.storyblok.com/f/251438/1500x1119/756c0cf751/branding.png

Branding och varumärke

Varumärket utgör hjärtat av varje framgångsrikt företag, och det handlar inte bara om att ha en snygg logotyp. Det är ett.strategisk arbete som formar och förvaltar hur företaget uppfattas av kunder och allmänheten.

Ett starkt varumärke är som en identitet som kommunicerar företagets värderingar, personlighet och löfte till målgruppen.

Vi på Simplitude förstår vikten av att bygga och vårda ett kraftfullt varumärke. Genom noggrann analys och strategisk planering hjälper vi företag att skapa en unik och minnesvärd identitet.

https://a.storyblok.com/f/251438/1852x1240/144f981495/rp.png

Research och prototyping

Research spelar en nyckelroll för att förstå målgruppens behov, beteenden och preferenser.

Prototyping, å andra sidan, är en kritisk fas där idéer omsätts i praktik. Genom att skapa prototyper får vi möjlighet att testa och iterera designen innan den når den slutgiltiga implementationen. Detta sparar inte bara tid och resurser utan ger också möjlighet att korrigera och förbättra användarupplevelsen baserat på verklig feedback.

Genom att investera i vår expertis inom detta kan du säkerställa att ditt projekt grundas på användbarhet, effektivitet och en djup förståelse för din målgrupp. Låt oss tillsammans skapa magi!

ETT URVAL AV VÅRA CASE

https://a.storyblok.com/f/251438/1200x900/086e01adef/prevas.png

Prevas karriärwebb

Prevas nya karriärsida är ett samspel mellan användarvänliga funktioner och integrationer med genomtänkt design, där företagets story är den röda tråden i allt innehåll.

Läs mer

Kontakta oss