Vill ni få ut mer effekt av era digitala initiativ? Går digitaliseringen sakta och effekterna uteblir? Studier visar att det beror på svårigheterna att prioritera. Med hjälp av portföljstyrning som metod ges ledningen kontroll över digitaliseringsinitiativen och hjälper er att prioritera rätt saker och där med maximera nyttan av initiativen och säkerställa att de följer den långsiktiga strategiska riktningen. Portföljstyrning ger förbättrade kontroll över vilka initiativ som ska påbörjas, hur påbörjade initiativ går, samt resultatet av avslutade initiativen.

Vi kan hjälpa er att med inrätta portföljstyrning och hjälpa er att styra portföljen med fokus på prioritering och att följa upp digitala initiativ, vilket gör det enklare att för er att nå era mål, genom att skapa förståelse för helheten med digitalisering och hjälpa er att göra rätt saker!

Som en kickstart kan vi erbjuda:

  • Inspirationsföreläsning om digitalisering
  • Inventera pågående digitala satsningar och vilka effekter dessa är tänkt att ge
  • Kartlägga de övergripande målsättningar för de digitala initiativen
  • GAP mot önskat läge, med prioriterade initiativ
  • Uppstart av portföljstyrningen

 

Kontakta oss för ett kostnadsfritt möte så tar vi reda på vad vi kan göra för Er. Om vi får möjligheten att hjälpa Er organisation med dessa frågor är risken stor att det kan vara en av Era absolut bästa investeringar.