Vår designsprint är en intensiv process som ger dig möjligheten att gå från komplex möjlighet till kreativ lösning på bara en vecka. Tillsammans med representanter från er organisation hjälper vi er att utforska en affärsmöjlighet och utveckla nya eller befintliga produkter/tjänster. Ett kvartals arbete komprimeras till en kreativ och strategisk vecka där vi tillsammans tar fram en klickbar prototyp och en plan för dess implementering.

Dag 1 — Förstå. Vi ställer mål och ritar en gemensam karta över de områden som vi bör bearbeta. Tillsammans med experter från er organisation sätter vi in oss i verkligheten och identifierar var och hur vi kan skapa reell effekt.

Dag 2 — Visualisera. Därefter inspireras vi av andra har gjort och börjar skissa på idéerna.

Dag 3 — Välja. Tillsammans analyserar vi de olika skisserna, vad de har för konsekvenser samt vad de kräver av organisationen. Sedan skissar vi på en storyboard på den valda idéen.

Dag 4 — Bygga. Gemensamt bygger vi en klickar prototyp utifrån storyboarden och planerar sedan kommande intervjuer.

Dag 5 — Testa. Vi provkör prototypen hos användare och gör samtidigt djupintervjuer. Tillsammans analyserar vi resultatet och gör mindre anpassningar. Sedan tar vi beslut om vägen framåt

Resultatet av designsprinten

  • Kreativ lösning på en komplex utmaning

  • Strategisk implementeringsplan

  • Klickbar prototyp

  • Sammanställd rapport

Efter veckan kommer vi sammanställa en rapport som inkluderar alla steg som vi gått igenom tillsammans. Den innehåller mål, fokusområden, idéer, strategiska vägval, klickbar prototyp, analys av testsessionen samt en plan för hur lösningen ska implementeras. Vi går igenom resultatet tillsammans med er och förhoppningsvis har ni en ny affärsmöjlighet att jobba vidare på.

PRIS 132 000 (ex Moms)