Starta hösten med att fokusera på innovation och utveckling. Investera tid tillsamman med oss fundera kring hur ni kan nyttja nya möjligheter för att nå mål och expandera verksamheten. Vi på Simplitude kan genom ett beprövat workshopformat som leds av erfarna workshopledare och digitaliseringsexperter hjälpa till att kickstarta ert arbete.

Erbjudande Innovation & Digitaliseringsworkshop

Genom en fokuserad workshop tillsammans med representanter från ert företag/organisation så hjälper vi er att utforska var ni står i er digitaliseringsresa. Vilka områden som bör prioriteras och vi ger er verktyg för att komma vidare.

Vi kommer såklart inte kunna gå in i på djupet men efter denna dagen tillsammans hoppas vi att ni har en större samsyn kring vad ni menar med digitalisering och hur verktyget kan nyttjas för att nå era mål. Ni förtstår vad ni behöver prioritera för att komma vidare och ni ser vägen framåt.

Dagen består av inspiration där vi ger er vår syn på digitalisering och de digitala trender som vi och ni påverkas av just nu.

Vi arbetar tillsammans för att utmana er i frågor kring digitalisering och avslutar med ett pass där vi jobbar med innovation kring er verksamhet.

  • Ett förmöte för planering och förståelse

  • Enkätundersökning i ert företag

  • Inspirationsföreläsning

  • 6-8h workshop – digitalisering, innovation och prioritering

  • Rapport med sammanfattning och förslag

Efter dagen så kommer vi sammanställa en rapport som vi går igenom tillsammans. Den innehåller fokusområden som vi ser som viktiga samt en första prioritering av initiativ och en sammanställning av nya ideér.

Pris 64.000 ( ex moms)