Erbjudanden

Portföljstyrning

Portföljstyrning

Vill ni få ut mer effekt av era digitala initiativ? Portföljstyrning ger förbättrade kontroll över vilka initiativ som ska påbörjas, hur påbörjade initiativ går, samt resultatet av avslutade initiativen.

Digitaliserings-workshop

Digitaliserings-workshop

Genom en fokuserad workshop med representanter från er organisation hjälper vi er att utforska var ni står i er digitaliseringsresa. Vi undersöker vilka områden som bör prioriteras och ger er verktyg för att komma vidare.

Strategisk designsprint

Designsprint

Tillsammans med representanter från er organisation hjälper vi er att utforska en affärsmöjlighet och omvandla en komplex möjlighet till en kreativ lösning på bara en vecka.

Digital mognadsanalys

Portföljstyrning

Vi besitter många års erfarenhet av att undersöka digital mognad hos hundratals olika företag. Den digitala mognadsgraden skapar en tydlig bild av vilka prioriterade insatser som behövs för att få ut maximal effekt i den digitala förflyttningen.

Processkartläggning

Digitaliserings-workshop

Vill ni förbättra era flöden i er verksamhet och identifiera förbättringsområden för att jobba lönsamt? Ett sätt att säkerställa att den digitala kedjan inte bryts kan vara att jobba processinriktat och med fokus på era kunder. Vi kan hjälpa er komma igång och få fram den övergripande processkartan för er verksamhet.

Informationssäkerhetsklassning
Designsprint

Genom två fokuserade workshops tillsammans med representanter från er organisation hjälper vi er att klassificera delar av er informationmängd. Målet med arbetet är att strukturera och underlätta er informationshantering samt identifiera känslig information som behöver hanteras med större eftertanke.

Specialistkonsulter

Specialistkonsulter för uppdrag

Att jobba med specialistkonsulter innebär att vi tillsammans med våra kunder hjälps åt att bemanna scecifika uppdrag. Bästa resultat får man ofta genom att köpa konsulter i team där vi kombinerar egenskaper och kompetenser för bästa resultat.

Våra konsulter är främst fokuserade på ledning av verksamhetsutveckling, utveckling & teknikprojekt, varumärke & design. Men vi kan genom samarbeten erbjuda specialister inom fler områden så var inte rädd för att fråga efter kompetenser, det kan vara inledningen på ett mycket fruktbart samarbete.

Vill du veta mer eller har en fråga?

Vi vill växa tillsammans med er och hoppas kunna hjälpa er med allt från konkreta frågeställningar till det som är vårt mål – att bli er strategiska innovationspartner.